Grundbeskrivning av de mest kända grunden i Lindesjön, Bottenån och Råsvalen.
Detta dokument skall ses som en hjälp att undvika de vanligaste grundstötningarna, OBS andra grund kan förekomma.
Förutom de beskrivda ställena är det lämpligast att hålla sig i mitten av ån.
Råsvalen är djup och har inga kända grund om man håller sig 50 meter utanför vassar och strandlinje, vid färd in mot land är det lämpligt om någon kollar efter stenar.

RasvalenVolvansUdde
Utloppet Råsvalen.
Där Råsvalen öppnar upp finns på vänster sida norr om Långudden ett grund. Grundet är småsten. Grundet går ca 100m rakt norrut från långudden.
För att undvika 1,5m grundet utanför rävudden, gör en båge in mot bukten som på bilden.


BattenanAnas
Ånäs sundet.
Vid Ånäs finns grund på båda sidor (stenar), så man skall hålla mitt i ån. Det finns Enslinjer till hjälp, ens markeringen är trianglar som finns dels på gärdena och dels uppe i skogen söder om Ånäs. Trianglarna skall vara ovanför varandra (vara över ens).
Om man kommer från stan så tänk på att inte gena efter sundet, utan åk rakt tills man nästan är ute på åkrarna, tänka på detta åt andra hållet också.översikt

Lindesjoninloppet
Inloppet till Lindesjön.
Detta ställe är förädiskt och jag har ingen bra väg. Men att tänka på är att när man åker UT på lindesjön bör man styra mot trallingens högra sida (väster om trallingen), ända tills man har passerat en förlängd linje på Prästgatan(den som går norr om kyrkan).BattenanRosenDahl
Rosendahls Grundet.
Grundet är en sandbank. Om man kommer från stan, passerar man enklast genom att hålla vänstersida ganska nära strandlinjen ca 5-10m ut. Ett annat sätt är att gira till höger (från stan sett) och sedan en stor vänstersväng, som på bilden, inte för nära kanten i högeralternativet.


battenannorsviken
Norsviks Grundet.
Det är allmänt grunt och det är sten. Det ligger en rad med stenar strax öster om mitten av ån(höger om man kommer från stan), det finns även en sten på västra stranden ca 4-5m ut. om man kommer från stan och åker norrut skall man göra en höger båge och se till att man är på vänster sida mitten(väster om mitten), men ändå nära mitten av ån.


OBS! Detta är ej något sjökort utan bara en erfarenhets beskrivning av de mest kända grunden i vattensystemet. Alla som åker båt i dessa farvatten gör det på eget ansvar.
Last updated: 2009-03-28 by Micke Svärd