Klubbinformation

Lindebåtklubb.se

Aktuellt

P.g.a Corona är årsmötet framflyttat till lördag 13 feb 2021 

Årsmöte
Linde Gastro med bowling
Preliminära tider är:
Möte 17:00
Bovling 18:00
Mat 19:00

Anmäl din e-post!

Många har datorer i dag. Därför kommer de flesta meddelanden ske via e-post.

Det förenklar med postgången och dessutom blir det betydligt billigare.

De medlemmar som inte har möjlighet att göra detta, kommer naturligtvis att få brev på vanligt sätt - i brevlådan

Vänligen skicka din e-post adress till oss för att underlätta meddelanden till dig som medlem.
OBS! Adressen kommer inte ut på nätet för allmänheten.

Klubbinformation

Vilka är vi?

Vi är en båtklubb i Lindesberg som tillhör HBF (Hjälmare Båt Förbund) som i sin tur tillhör SBU (Svenska Båt Unionen). SBU ger ut båttidningen Båtliv till alla sina medlemmar.

Vad gör vi?
Vår främsta uppgift är att se till att båtlivet i Lindesberg blir bra.
Vi ser till att båtlivet inte kommer i kläm när beslut tas i kommunen etc.
Vi har hand om båtplatser (i första hand till medlemmar).
Vi bidrar till Sjösystemet Råsvalen - Lindesjön är farbart utan att alltför många propellrar förstörs.
Vi anordnar Båtens Dag och några sammankomster till, då vi träffas och umgås.
Vi gör (om intresse finns) en gemensamm båtsemester på ett större vatten eller kanal.
Vi ser till att medlemmar kan vara på vår "klubbholme" Ånäs.
De som tecknar försäkring i Svenska Sjö (SBU:s) får en billig och bra båtförsäkring.

Var finns vi?
Vid Fingerboäng har vi vår största Båthamn, med ca 60 patser som vi hyr ut till klubbmedlemmar.
Vi har vår Klubbstuga i Ånäs, som ligger vid Råsvalens slut och Bottenåns början. Ca 3,5 km norr om Lindesbergs centrum. Vid Ånäs finns ca 17 båtplatser + en gästbrygga (norra bryggan) där ett 10 tal båtar kan angöra.

Hamnansvarig Fingerboäng

Elena Aurén       
073-817 71 32

Robert Berglund
073-820 32 38

Hamnansvarig Ånäs

Jörgen Persson 
070-771 60 62

Vädjan!

Vi i båtklubben vill gärna se fler medlemmar som engagerar sig i klubben på olika sätt. Visa ditt intresse!  Kom till våra klubbmöten så får du en inblick i verksamheten och kan vara med att påverka både aktiviteter och miljön runt omkring båtlivet! 

Vi är ca 150 båtklubbsmedlemmar! Vi vill även slå ett slag på att det är trivsamma klubbmöten och engagemang som klubben ordnar.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Klubbmedlemmar vill du/ni låna stugan eller stranden i Ånäs? Säg till någon i styrelsen, den är till för oss medlemmar.

Copyright © 2001 - 2020 Linde Båtklubb - Veronika Gilljam