Kartor

Lindebåtklubb.se

Aktuellt

P.g.a Corona är årsmötet framflyttat till lördag 13 feb 2021 

Årsmöte
Linde Gastro med bowling
Preliminära tider är:
Möte 17:00
Bovling 18:00
Mat 19:00

Anmäl din e-post!

Många har datorer i dag. Därför kommer de flesta meddelanden ske via e-post.

Det förenklar med postgången och dessutom blir det betydligt billigare.

De medlemmar som inte har möjlighet att göra detta, kommer naturligtvis att få brev på vanligt sätt - i brevlådan

Vänligen skicka din e-post adress till oss för att underlätta meddelanden till dig som medlem.
OBS! Adressen kommer inte ut på nätet för allmänheten.

Kartor

Här hittar du platserna runt Sjöarna

 

Grundkarta över de mest kända GRUNDEN i sjösystemet Råsvalen, Bottenån och Lindesjön. 


Sida för UTSKRIFT av Grunden
Här kommer även innom kort att finnas tips var dom bästa trailerramperna finns,  var matställena finns runt sjöarna etc.   Linde Båtklubbs plats i Världen 

     

Linde Båtklubbs område har Lindesjön i söder, med Lindesberg på sjöns östra o norra sida. Från Lindesjön kan man åka båt 'genom' Bottenån (Arbogaån) upp till Råsvalen, denna färd är ca  4 - 5 km  i naturskön bergslagsterräng. Råsvalen är en långsmal sjö med bara 2 öar, däremot finns inga grund i sjön, medeldjup är 15 - 20m. Längst i norr på Råsvalen ligger Storå som är ett litet samhälle, det går att åka båt upp till 'centrum' om man tar det försiktigt. Straxt innan man kommer ut på Råsvalen (från Bottenån) ligger Ånäs, där har Båtklubben sin Klubbstuga sedan 2001.


Hamnansvarig Fingerboäng

Elena Aurén       
073-817 71 32

Robert Berglund
073-820 32 38

Hamnansvarig Ånäs

Jörgen Persson 
070-771 60 62

Vädjan!

Vi i båtklubben vill gärna se fler medlemmar som engagerar sig i klubben på olika sätt. Visa ditt intresse!  Kom till våra klubbmöten så får du en inblick i verksamheten och kan vara med att påverka både aktiviteter och miljön runt omkring båtlivet! 

Vi är ca 150 båtklubbsmedlemmar! Vi vill även slå ett slag på att det är trivsamma klubbmöten och engagemang som klubben ordnar.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Klubbmedlemmar vill du/ni låna stugan eller stranden i Ånäs? Säg till någon i styrelsen, den är till för oss medlemmar.

Copyright © 2001 - 2020 Linde Båtklubb - Veronika Gilljam