Avgifter

Lindebåtklubb.se

Aktuellt

P.g.a Corona är årsmötet framflyttat till lördag 13 feb 2021 

Årsmöte
Linde Gastro med bowling
Preliminära tider är:
Möte 17:00
Bovling 18:00
Mat 19:00

Anmäl din e-post!

Många har datorer i dag. Därför kommer de flesta meddelanden ske via e-post.

Det förenklar med postgången och dessutom blir det betydligt billigare.

De medlemmar som inte har möjlighet att göra detta, kommer naturligtvis att få brev på vanligt sätt - i brevlådan

Vänligen skicka din e-post adress till oss för att underlätta meddelanden till dig som medlem.
OBS! Adressen kommer inte ut på nätet för allmänheten.

Avgifter


Medlemsavgiften för 2020 250:- (Betald 31 mars 2020)


Medlemsavgiften gäller per hushåll. D.v.s. gäller alla som har samma adress som den registrerade medlemmen.


För NYA medlemmar kontakta Hamnansvariga om du vill ställa dig i båtplatskön, eller till Micke Svärd 070-538 13 80 eller micke.svard@live.se
Önskade uppgifter vid anmälan: Namn, adress, telefon, e-mail, personnummer (6 siffror).


Avgifterna betalas senast 31 mars – 2020, för att inte missa något nummer av Båtliv (Europas största båttidning), eller för att kunna meddela de båtägare som står på kö att de fått / inte fått någon båtplats i år.


Avgifterna betalas till nedanstående konto:

Bg-konto 5103-9378


Notera ditt medlemsnummer på inbetalningen så vi ser vem som betalat in!


Ny medlem efter 1 september: Betalar nästa års avgifter.

Uppsagd båtplats före 1 juli fås halva båtplatsavgiften tillbaka.

Båtplats tilldelad efter 1 juli betalas hälften.


Föreningsarbete: Är att vara med vid vår, höststädning, aktiv vid något av klubbens arrangemang eller på annat sätt arbetat för klubben.


För de med bryggplats: Alla som har bryggplats och inte utfört föreningsarbete eller betalt 300 kr för friköp, kommer att få 300 kr extra på sin bryggplatsavgift. (Om vi missat dig vid avprickning och oförtjänt fått 300 kr extra, hör av er till någon i styrelsen). (Platsavgifter höjdes med 100 kr 2019).
Båtplatsavgifterna vid Fingerboäng:

Boj 600 kr/plats och säsong

(Securitas övervakning) + 300 kr för att köpa sig fri från föreningsarbete.

 

Y-bom 1100 kr/plats och säsong (Securitas övervakning) + 300 kr för att köpa sig fri från föreningsarbete.

 Båtplatsavgifterna vid Ånäs:

Bryggsida 600 kr/plats och säsong (innersidan) + 300 kr för att köpa sig fri från föreningsarbete.


Y-bom 1600 kr/plats och säsong (el för underhållsladdning ingår) + 300 kr för att köpa sig fri från föreningsarbete.

Hamnansvarig Fingerboäng

Elena Aurén       
073-817 71 32

Robert Berglund
073-820 32 38

Hamnansvarig Ånäs

Jörgen Persson 
070-771 60 62

Vädjan!

Vi i båtklubben vill gärna se fler medlemmar som engagerar sig i klubben på olika sätt. Visa ditt intresse!  Kom till våra klubbmöten så får du en inblick i verksamheten och kan vara med att påverka både aktiviteter och miljön runt omkring båtlivet! 

Vi är ca 150 båtklubbsmedlemmar! Vi vill även slå ett slag på att det är trivsamma klubbmöten och engagemang som klubben ordnar.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Klubbmedlemmar vill du/ni låna stugan eller stranden i Ånäs? Säg till någon i styrelsen, den är till för oss medlemmar.

Copyright © 2001 - 2020 Linde Båtklubb - Veronika Gilljam