Styrelsen

Lindebåtklubb.se

Senaste uppdateringen

2020-06-17

Årsprogram
Klubbmöten

Anmäl din e-post!

Många har datorer i dag. Därför kommer de flesta meddelanden ske via e-post.

Det förenklar med postgången och dessutom blir det betydligt billigare.

De medlemmar som inte har möjlighet att göra detta, kommer naturligtvis att få brev på vanligt sätt - i brevlådan

Vänligen skicka din e-post adress till oss för att underlätta meddelanden till dig som medlem.

OBS! Adressen kommer inte ut på nätet för allmänheten.    Besökare totalt:
    Denna månad:
    Denna vecka:

Styrelsen 2020

Ordförande

Mikael Svärd 070-538 13 80


Vice ordförande

Vakant 


Sekreterare

Bo Eriksson  070- 520 51 19


Kassör

Wiveka Persson 070-582 34 52

Styrelseledamot

Roland Haglund 070-342 71 21


Styrelseledamot

Martin Öhman 073-820 67 71


Styrelseledamot

Robert Berglund 073-820 32 38

Styrelseledamot 
Erik Fagrell 0730-65 61 66


Styrelsesuppleant
Ulla Jansson 070-644 49 49


Styrelsesuppleant
Nicke Sedell 070-321 67 54


Besiktningsman

Anders Hammarbäck 076-808 19 59


Hamnansvarig Fingerboäng

Elena Aurén       073-817 71 32

Robert Berglund 073-820 32 38


Hamnansvarig Ånäs

Jörgen Persson  070-771 60 62


Revisor

Vakant


Revisorsuppleant Vakant


Valberedning

Andreas Karlsson

Daniel Sjöberg


Medlemsregister

Micke Svärd 070-538 13 80


Webbpublikation

Veronika Gilljam 0708-155 550


Hamnansvarig Fingerboäng

Elena Aurén       
073-817 71 32

Robert Berglund
073-820 32 38

Hamnansvarig Ånäs

Jörgen Persson 
070-771 60 62

Vädjan!

Vi i båtklubben vill gärna se fler medlemmar som engagerar sig i klubben på olika sätt. Visa ditt intresse!  Kom till våra klubbmöten så får du en inblick i verksamheten och kan vara med att påverka både aktiviteter och miljön runt omkring båtlivet! 

Vi är ca 150 båtklubbsmedlemmar! Vi vill även slå ett slag på att det är trivsamma klubbmöten och engagemang som klubben ordnar.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Klubbmedlemmar vill du/ni låna stugan eller stranden i Ånäs? Säg till någon i styrelsen, den är till för oss medlemmar.


Copyright © 2001 - 2019 Linde Båtklubb - Veronika Gilljam