Sjötermer

Lindebåtklubb.se

Aktuellt

P.g.a Corona är årsmötet framflyttat till lördag 13 feb 2021 

Årsmöte
Linde Gastro med bowling
Preliminära tider är:
Möte 17:00
Bovling 18:00
Mat 19:00

Anmäl din e-post!

Många har datorer i dag. Därför kommer de flesta meddelanden ske via e-post.

Det förenklar med postgången och dessutom blir det betydligt billigare.

De medlemmar som inte har möjlighet att göra detta, kommer naturligtvis att få brev på vanligt sätt - i brevlådan

Vänligen skicka din e-post adress till oss för att underlätta meddelanden till dig som medlem.
OBS! Adressen kommer inte ut på nätet för allmänheten.

Sjötermer


På sjön kallas inte golv för golv utan durk eller däck. Ett snöre är inte ett snöre utan en tamp som i sin tur är tågvirke. Låter det rörigt? På den här sidan kan du lära dig fler vanliga sjötermer.

 

För sjöfarten finns det ett antal marina standardfraser som du kan läsa.

 

Ankare - En tyngd som sänks till botten för att båten ska ligga still.

Babord - Båtens vänstra sida när du står vänd mot fören.

Bärga - Gör man då man hjälper en annan båt som fått motorstopp eller

             kommit i sjönöd.

Centerbord - Justerbar köl.

Distans - Kallas avstånden till sjöss. En nautisk mil (en s.k.

               distansminut) är 1852 meter.

Fender - Ett skydd av plast eller gummi som man hänger på båten.

Fock - Ett försegel. Ett försegel som når bakom masten kallas genua.

Fribord - Båtens sida.

Förtöja - Att "göra fast" en båt.

Gast - En besättningsmedlem som hjälper till ombord.

Gira - Att svänga undan med båten.

Hala ner - Att ta ner t ex segel eller flagg.

Jolle - En mindre båt, typ roddbåt, som kan släpas efter båten.

Knop - Farten på sjön mäts i knop. En knop är en distansminut per

            timme.

Kurs - Den färdriktning båten har.

Köl - Båtens botten.

Lovart - Den sidan vinden kommer ifrån.

Loggbok - Den dagbok man skriver i då man är ombord.

Lanternor - Lampor som man måste ha tända under mörker.

Navigera - Att söka rätt kurs och hålla reda på var man befinner sig.

                 Det gör man med hjälp av sjökort och kompass.

Ombord - Säger man om allt som befinner sig i och på båten.

Position - Den plats på sjön där båten befinner sig.

Reling - Kanten mellan båtens sida och däck.

Rigg - Ett gemensamt namn för mast, vant, stag, spridare och alla delar

          som behövs för att sätta segel.

Rorkult - Pinnen eller tvärslån som man vrider rodret med.

Sjökort - En karta för sjöbruk som visar vattendjup, utprickning m m.

Styrbord - Båtens högra sida när du står vänd mot fören.

Tågvirke - Gemensam benämning på alla de linor av olika storlek som   

                 används ombord.

Vindhastighet - Mäts oftast i meter per sekund, m/s (sekundmeter).

                          Räknas från 0 (stiltje) till orkan (över 33 m/s).

Vindöga - Vindriktningen

Ända - Kallas den yttersta delen av en tamp, lina, rep eller tågvirke.

VHF - Står för Very High Frequency. VHF är det tryggaste

          radiokommunikationshjälpmedlet.


Hämtat från SBU


Hamnansvarig Fingerboäng

Elena Aurén       
073-817 71 32

Robert Berglund
073-820 32 38

Hamnansvarig Ånäs

Jörgen Persson 
070-771 60 62

Vädjan!

Vi i båtklubben vill gärna se fler medlemmar som engagerar sig i klubben på olika sätt. Visa ditt intresse!  Kom till våra klubbmöten så får du en inblick i verksamheten och kan vara med att påverka både aktiviteter och miljön runt omkring båtlivet! 

Vi är ca 150 båtklubbsmedlemmar! Vi vill även slå ett slag på att det är trivsamma klubbmöten och engagemang som klubben ordnar.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Klubbmedlemmar vill du/ni låna stugan eller stranden i Ånäs? Säg till någon i styrelsen, den är till för oss medlemmar.

Copyright © 2001 - 2020 Linde Båtklubb - Veronika Gilljam